Om Cabinova

Vår grundidé är att minska antalet leverantörer och led för att minimera kostnader. Tack vare att vi tillverkar både plast och elektronik kan vi på ett unikt sätt ge bästa möjliga pris på den färdigställda produkten.

Cabinova har utvecklat och producerat elektronik sedan början av 1980-talet. Genom att ha plast- och elektronikproduktionen i samma industribyggnad har vi möjligheten att ge er en så komplett produkt som möjligt – ett måste för att stå sig i den internationella konkurrensen.

Cabinova-gruppen består av tre företag med huvudinriktning inom elektronik- och plastproduktion samt produktutveckling. Detta betyder att vi kan erbjuda en unik kompetens, allt för att fatta de rätta besluten kring utvecklingen och produktionsfasen.

Med mer än 25 års erfarenhet av elektronikproduktion, så kan vi stolt säga att vi kan vårt jobb. Cabinova har en modern maskinpark och kompetenta medarbetare som alltid ställer upp för er. Med Cabinova som partner kan ni fokusera på försäljning av er nya produkt. Produktutveckling och produktion kan ni överlåta på oss.

”Många pratar om prototyper och volymer…Vi pratar om funktion och om helheten”