Om Cabinova

Vår grundidé är att minska antalet leverantörer och led för att minimera kostnader. Tack vare att vi tillverkar både plast och elektronik kan vi på ett unikt sätt ge bästa möjliga pris på den färdigställda produkten.

Cabinova har utvecklat och producerat elektronik sedan början av 1980-talet. Genom att ha plast- och elektronikproduktionen i samma industribyggnad har vi möjligheten att ge er en så komplett produkt som möjligt – ett måste för att stå sig i den internationella konkurrensen.

Cabinova-gruppen består av tre företag med huvudinriktning inom elektronik- och plastproduktion samt produktutveckling. Detta betyder att vi kan erbjuda en unik kompetens, allt för att fatta de rätta besluten kring utvecklingen och produktionsfasen.

Med mer än 25 års erfarenhet av elektronikproduktion, så kan vi stolt säga att vi kan vårt jobb. Cabinova har en modern maskinpark och kompetenta medarbetare som alltid ställer upp för er. Med Cabinova som partner kan ni fokusera på försäljning av er nya produkt. Produktutveckling och produktion kan ni överlåta på oss.

”Många pratar om prototyper och volymer…Vi pratar om funktion och om helheten”

 

Verksamhetspolicy

Cabinova Electronics AB är ett servicecentra för elektronikproduktion och färdiga produkter, där vår unika produktkunskap, vår kunskap och flexibilitet utgör hörnstenarna. Vi strävar efter att vara bäst inom vårt område. Vår marknad finns hos företag i Europa.

Vårt arbetssätt är att förebygga skada och ohälsa genom att ständigt förbättra hanteringen av miljö- och arbetsmiljöfrågor samt en kontinuerlig utveckling av  personal och verksamhet.

I samråd och medverkan med våra medarbetare säkerställs en kontinuerlig utveckling, utifrån organisationens förutsättningar.

Gällande lagstiftning och bindande krav är ett minimikrav i vår verksamhet.

Vårt sätt att hantera frågor angående miljö – hälsa – säkerhet och kvalitet gör att våra kunder, leverantörer, personal och myndigheter har fullt förtroende för oss i vårt arbete.