Elektronik­konstruktion

”Från skiss till färdig produkt”

Tack vare vår långa erfarenhet av produktutveckling och vårt breda kontaktnät är vi en kompetent partner inom utvecklingsprojekt.

Vi kan ta hand om hela produktionskedjan såsom konstruktion, patent, mönsterskydd, elektronik, plast och andra delar som skall ingå i produkten. Vi ser till att din produkt produceras och packas för en så smidig logistik som möjligt.