Miljö och hållbarhet

Företaget skall verka för att minimera den miljöbelastning som uppkommer genom tillverkning, distribution och användande av våra produkter.

Detta görs genom att:

 • Ge alla medarbetare tillräckliga kunskaper och befogenheter för
  att känna engagemang och kunna ta ansvar i företagets och
  samhällets miljöfrågor.
 • Skapa och upprätthålla ett miljöledningssystem som främjar
  effektivitet och ständiga förbättringar i syfte att möjliggöra
  nytänkande i alla led, såväl ur ett miljömässigt som
  företagsekonomiskt perspektiv.
 • Utveckla produktionsmetoder som reducerar påverkan på miljön.
 • Kommunicera företagets visioner, mål, åtgärder och resultat
  inom miljöområdet till kunder, leverantörer och till samhället i
  övrigt, så att företagen tydligt värnar om miljön.

Statement regarding conflict minerals
In response to the violence and human rights in the mining of cretain from the “Conflict Regiion”, the US Securities and Exchange Commission (SEC) has adopted rules for implement reporting and disclosure requirements related to “conflict minerals”.

Minerals that are classed as conflict minerals are gold, tin, tantalum, tungsten, derivatives of cassiterite, columbite-tantalite, wolframite.

These minerals that are classified as conflict minerals regardless of where they sourced, processed or sold.

Cabinova is aware of the rules regarding sourcing of products containing conflict minerals and are handling the sourcing of products in a documented manner to ensure that conflict minerals not purchased from vendors dealing with countries within the conflict zone.